Головна > Новини > Засідання робочої групи з розробки типового профілю професійної компетентності посад

caua3 лютого в Нацдержслужбі відбулось перше засідання робочої групи з розробки типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату за участі проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні»

Під головуванням директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Марини Канавець відбулося перше засідання робочої групи з підготовки проектів наказів Нацдержслужби: «Про затвердження типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади»; «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до освітнього напряму, досвіду роботи та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V»; «Про затвердження критеріїв для визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування».

У вступному слові Марина Канавець зазначила, що серед новацій нової редакції Закону України «Про державну службу», який набере чинності з 1 січня 2013 року і над впровадженням якого працюватиме робоча група, слід виокремити запровадження компетентнісного підходу до управління персоналом на державній службі, а також більш чітке врегулювання статусу державного службовця, зокрема визначення критеріїв посад, які виконують функції з обслуговування і не належать до посад державної служби. Зауважено, що хоча на законодавчому рівні поняття профілю професійної компетентності посади та рівня професійної компетентності особи вперше закріплено, напрацювання щодо запровадження компетентнісного підходу тривалий час розроблялися у рамках українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», які можуть бути використані в процесі роботи над проектами актів.

Детальніше суть новацій та підходи до їх практичної реалізації розкрила у своєму виступі експерт проекту Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» Наталія Гнидюк, яка охарактеризувала основні блоки та їх змістовне наповнення, які пропонується втілити у шаблоні профілю посади.

Окремо обговорено підходи до визначення критеріїв посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, а також основні складнощі практичної реалізації цієї статті Закону.

Члени робочої групи у ході обговорення узгодили план підготовки проектів актів та ключові напрацювання, які мають стати підсумком роботи.

До складу робочої групи, окрім фахівців Нацдержслужби України та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, увійшли керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади, керівники апарату обласних державних адміністрацій, науковці Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, ЦППК та інших навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі державного управління.